Giữa đại dịch COVID-19:

T&T Group thực hiện thương vụ hàng nông sản 115 triệu USD với đối tác Mỹ

Giữa đại dịch COVID-19, T&T Group vẫn ký kết được hợp đồng 115 triệu USD với đối tác Mỹ
Giữa đại dịch COVID-19, T&T Group vẫn ký kết được hợp đồng 115 triệu USD với đối tác Mỹ
Giữa đại dịch COVID-19, T&T Group vẫn ký kết được hợp đồng 115 triệu USD với đối tác Mỹ
Lên top