T&T Group tạo đột phá trong phát triển các dự án năng lượng tái tạo

Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh có công suất 45MW với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu kWh/năm. Ảnh: T&T Group
Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh có công suất 45MW với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu kWh/năm. Ảnh: T&T Group
Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh có công suất 45MW với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu kWh/năm. Ảnh: T&T Group
Lên top