T&T Group hỗ trợ trên 180.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19

Ông Trần Viết Huệ, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tiếp nhận 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do Tập đoàn T&T Group trao tặng. Ảnh: T&T
Ông Trần Viết Huệ, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tiếp nhận 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do Tập đoàn T&T Group trao tặng. Ảnh: T&T
Ông Trần Viết Huệ, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tiếp nhận 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do Tập đoàn T&T Group trao tặng. Ảnh: T&T
Lên top