TS. Reza Akbari: Lo ngại COVID-19, nhưng đây là thời điểm của cơ hội mới

Tiến sĩ Reza Akbari - Giảng viên cấp cao ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics. Ảnh: NV
Tiến sĩ Reza Akbari - Giảng viên cấp cao ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics. Ảnh: NV
Tiến sĩ Reza Akbari - Giảng viên cấp cao ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics. Ảnh: NV
Lên top