TS. Nguyễn Đình Cung: “Thị trường thiếu nguồn cung với khoản vay nhỏ"

 TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương (CIEM). Ảnh: Báo Đầu Tư
TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương (CIEM). Ảnh: Báo Đầu Tư
TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương (CIEM). Ảnh: Báo Đầu Tư
Lên top