TS Cấn Văn Lực: "Tỉ giá tăng 2-3% trong năm 2019 là mức chấp nhận được"

Tỉ giá ngoại tệ tại Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố tâm lý
Tỉ giá ngoại tệ tại Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố tâm lý
Tỉ giá ngoại tệ tại Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi yếu tố tâm lý
Lên top