TS. Cấn Văn Lực: “NH tăng lãi suất huy động chỉ là yếu tố thời vụ!”