Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII:

Truyền tải điện HN phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo cấp điện an toàn

Tăng cường soi phát nhiệt chủ động khắc phục các khiếm khuyết. Nguồn: EVNNPT
Tăng cường soi phát nhiệt chủ động khắc phục các khiếm khuyết. Nguồn: EVNNPT
Tăng cường soi phát nhiệt chủ động khắc phục các khiếm khuyết. Nguồn: EVNNPT
Lên top