Truyền hình OTT của Mỹ và Trung Quốc cùng “đại náo” thị trường Việt

Netflix cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam gần 4 năm qua. Ảnh chụp màn hình.
Netflix cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam gần 4 năm qua. Ảnh chụp màn hình.
Netflix cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam gần 4 năm qua. Ảnh chụp màn hình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top