Truy xuất nguồn gốc thủy sản: Chìa khóa gỡ thẻ vàng IUU

Việt Nam quyết tâm thực hiện truy xuất, gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: Theo baophuyen.com.vn
Việt Nam quyết tâm thực hiện truy xuất, gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: Theo baophuyen.com.vn
Việt Nam quyết tâm thực hiện truy xuất, gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: Theo baophuyen.com.vn
Lên top