Truy tìm nguồn gốc 'Bưởi lạ vàng bóng' xuất hiện ở thị trường