Truy thu thuế thu nhập cá nhân sau 6 năm: Tổng cục Thuế lên tiếng

Kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà bị phát hiện buộc phải nộp đủ số tiền hiếu, tiền chậm nộp. Ảnh TL
Kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà bị phát hiện buộc phải nộp đủ số tiền hiếu, tiền chậm nộp. Ảnh TL
Kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà bị phát hiện buộc phải nộp đủ số tiền hiếu, tiền chậm nộp. Ảnh TL
Lên top