Truy thu thuế 10.000 kênh YouTube: Phải có nền tảng công nghệ và nhân lực chất lượng cao

Việc quản lý, thu thuế thương mại điện tử vẫn còn gặp nhiều khó khăn (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: Hải Nguyễn
Việc quản lý, thu thuế thương mại điện tử vẫn còn gặp nhiều khó khăn (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: Hải Nguyễn
Việc quản lý, thu thuế thương mại điện tử vẫn còn gặp nhiều khó khăn (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top