Truy hoàn và phạt 117 tỉ đồng sau thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 117 tỷ đồng, bằng 80,32% so với cùng kỳ năm 2019 tỷ đồng. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 117 tỷ đồng, bằng 80,32% so với cùng kỳ năm 2019 tỷ đồng. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 117 tỷ đồng, bằng 80,32% so với cùng kỳ năm 2019 tỷ đồng. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top