Trường hợp nào lợi dụng COVID-19 chây ỳ, cố tình nợ thuế sẽ bị cưỡng chế

Cưỡng chế các trường hợp lợi dụng COVID-19 để chây ì nợ thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Cưỡng chế các trường hợp lợi dụng COVID-19 để chây ì nợ thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Cưỡng chế các trường hợp lợi dụng COVID-19 để chây ì nợ thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top