Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình tiếp xúc cử tri tại Quảng Bình