Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với đoàn công tác IMF