Trước khi Zoom bị dính nhiều lệnh cấm, FBI đã cảnh báo gì?

Cảnh báo trên trang web của FBI Boston (chụp màn hình).
Cảnh báo trên trang web của FBI Boston (chụp màn hình).
Cảnh báo trên trang web của FBI Boston (chụp màn hình).
Lên top