Trước Hahalolo, ai đã từng “tuyên chiến” vượt Yahoo, Google, Facebook?

Ông Nguyễn Văn Hạ  - Tổng Giám đốc Cty CP Mạng xã hội du lịch Hahalolo (ảnh: Hahalolo cung cấp).
Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Cty CP Mạng xã hội du lịch Hahalolo (ảnh: Hahalolo cung cấp).
Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Cty CP Mạng xã hội du lịch Hahalolo (ảnh: Hahalolo cung cấp).
Lên top