Trước diễn biến giá dầu giảm sâu: Người lao động cùng doanh nghiệp dầu khí chống chọi khó khăn