Trước bão nợ, công ty xe điện Evergrande dừng trả lương cho nhân viên

Lên top