Trung tâm Triển lãm 800 tỉ hoang tàn vì xây 5 năm không xong: “Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều”

Trung tâm triển lãm quy hoạch dự kiến đưa vào sử dụng là năm 2015, nhưng sau đó lại lùi thời gian đến hết năm 2019.
Trung tâm triển lãm quy hoạch dự kiến đưa vào sử dụng là năm 2015, nhưng sau đó lại lùi thời gian đến hết năm 2019.
Trung tâm triển lãm quy hoạch dự kiến đưa vào sử dụng là năm 2015, nhưng sau đó lại lùi thời gian đến hết năm 2019.
Lên top