Trung tâm tài chính là nhân tố cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Khai mạc Diễn đàn kinh tế TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh TK.
Khai mạc Diễn đàn kinh tế TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh TK.
Khai mạc Diễn đàn kinh tế TP.Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh TK.
Lên top