Trung tâm tài chính Đà Nẵng sẽ là siêu dự án thu hút hàng tỉ USD

Mô hình siêu dự án trung tâm tài chính tại Đà Nẵng do Tập đoàn IPPC đề xuất. Nguồn: IPPC
Mô hình siêu dự án trung tâm tài chính tại Đà Nẵng do Tập đoàn IPPC đề xuất. Nguồn: IPPC
Mô hình siêu dự án trung tâm tài chính tại Đà Nẵng do Tập đoàn IPPC đề xuất. Nguồn: IPPC
Lên top