Trung Quốc xả lũ thượng nguồn sông Hồng, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng

Hình ảnh đập Tam Hiệp (Trung Quốc) xả lũ năm 2018. Ảnh: Tân Hoa xã
Hình ảnh đập Tam Hiệp (Trung Quốc) xả lũ năm 2018. Ảnh: Tân Hoa xã
Hình ảnh đập Tam Hiệp (Trung Quốc) xả lũ năm 2018. Ảnh: Tân Hoa xã
Lên top