Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu gạo Việt Nam