Trung Quốc “siết" nhập khẩu, nông sản Việt Nam lại rớt giá mạnh

Giá thanh long và một số mặt hàng nông sản của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc "siết" nhập khẩu.
Giá thanh long và một số mặt hàng nông sản của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc "siết" nhập khẩu.
Giá thanh long và một số mặt hàng nông sản của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc "siết" nhập khẩu.
Lên top