Trung Quốc siết kiểm soát, cần tháo nhiều "nút thắt" cho xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Vũ Long
Lên top