Trung Nguyễn – Tỉ phú đôla hay chỉ đơn thuần tạo ra game tỉ đô?

Menu hướng dẫn trong game Axie Infinity. Ảnh chụp màn hình.
Menu hướng dẫn trong game Axie Infinity. Ảnh chụp màn hình.
Menu hướng dẫn trong game Axie Infinity. Ảnh chụp màn hình.
Lên top