Trong năm 2021 ngành thuế cần làm những gì để đạt mục tiêu?

Nhiều mục tiêu đặt ra để trong năm 2021 ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Nhiều mục tiêu đặt ra để trong năm 2021 ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Nhiều mục tiêu đặt ra để trong năm 2021 ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Ảnh Hải Nguyễn (ảnh minh họa).
Lên top