Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trong năm 2016: Mỗi tỉnh, thành phố ít nhất phải có chuỗi nông sản thực phẩm an toàn được xác nhận