Trong "cơn say" chứng khoán, tiền đang chảy vào túi ai?

Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tận dụng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán để phát hành tăng vốn.
Ảnh: LĐO.
Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tận dụng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán để phát hành tăng vốn. Ảnh: LĐO.
Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tận dụng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán để phát hành tăng vốn. Ảnh: LĐO.
Lên top