Trồng chơi bắp “lạ”, nông dân bất ngờ thu lãi “khủng”

Bắp nữ hoàng tím. Ảnh S.H
Bắp nữ hoàng tím. Ảnh S.H
Bắp nữ hoàng tím. Ảnh S.H
Lên top