Trong “bão” COVID-19, nông nghiệp quyết đạt 44 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu

Năm 2021, ngành NNPTNT phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 43-44 tỉ USD. Ảnh: Giang Nguyễn
Năm 2021, ngành NNPTNT phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 43-44 tỉ USD. Ảnh: Giang Nguyễn
Năm 2021, ngành NNPTNT phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 43-44 tỉ USD. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top