Trong 8 tháng, vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 74,1%

Trong 8 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gần 74,1% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh minh họa: TL
Trong 8 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gần 74,1% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh minh họa: TL
Trong 8 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gần 74,1% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh minh họa: TL
Lên top