Trong 6 tháng, một công ty nước ngoài đầu tư 863 triệu USD vào Quảng Ninh

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho lãnh đạo Công ty Jink Solar Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho lãnh đạo Công ty Jink Solar Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho lãnh đạo Công ty Jink Solar Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top