Trồng 1 tỉ cây xanh: Ưu tiên cây trồng đa giá trị, mang bản sắc vùng miền

Bộ NNPTNT triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh từ nay đến hết năm 2025. Ảnh: Hương Quỳnh
Bộ NNPTNT triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh từ nay đến hết năm 2025. Ảnh: Hương Quỳnh
Bộ NNPTNT triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh từ nay đến hết năm 2025. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top