Trời nắng đẹp, nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa chín tới để chạy bão số 5

Nắng to dù bầu trời đã xuất hiện nhiều mây, nông dân ở tỉnh Quảng Trị tất bật vận chuyển lúa đã cắt về nhà để tránh bão. Ảnh: Hưng Thơ
Nắng to dù bầu trời đã xuất hiện nhiều mây, nông dân ở tỉnh Quảng Trị tất bật vận chuyển lúa đã cắt về nhà để tránh bão. Ảnh: Hưng Thơ
Nắng to dù bầu trời đã xuất hiện nhiều mây, nông dân ở tỉnh Quảng Trị tất bật vận chuyển lúa đã cắt về nhà để tránh bão. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top