Trở thành điểm sáng nông thôn mới từ cây chè đặc sản

Người dân xóm 5, xã Hùng Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) thu hoạch chè đặc sản. Ảnh: Hoàng Nam
Người dân xóm 5, xã Hùng Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) thu hoạch chè đặc sản. Ảnh: Hoàng Nam
Người dân xóm 5, xã Hùng Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) thu hoạch chè đặc sản. Ảnh: Hoàng Nam
Lên top