Trở ngại khi người nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam

Nhiều người nước ngoài có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam nhưng e ngại thủ tục rườm rà, chưa rõ ràng. Ảnh: PV
Nhiều người nước ngoài có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam nhưng e ngại thủ tục rườm rà, chưa rõ ràng. Ảnh: PV
Nhiều người nước ngoài có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam nhưng e ngại thủ tục rườm rà, chưa rõ ràng. Ảnh: PV
Lên top