Trợ giá sữa 50%, Nutifood tiếp sức người dân Hà Nội chống dịch

Nutifood giảm 50% đối với sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên Ít Đường.
Nutifood giảm 50% đối với sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên Ít Đường.
Nutifood giảm 50% đối với sản phẩm NutiMilk 100% Sữa New Zealand Bò Ăn Cỏ Tự Nhiên Ít Đường.
Lên top