Trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình. Ảnh Quochoi.vn
Lên top