Triển vọng Việt Nam dưới góc nhìn của Giám đốc Quốc gia ADB

Ông Andrew Jeffries - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. Ảnh: ADB
Ông Andrew Jeffries - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. Ảnh: ADB
Ông Andrew Jeffries - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. Ảnh: ADB
Lên top