Triển lãm quốc tế về máy, công cụ cơ khí chính xác và gia công kim loại

Triển lãm quốc tế lần 7 về máy, cơ khí chính xác. Ảnh: BTC
Triển lãm quốc tế lần 7 về máy, cơ khí chính xác. Ảnh: BTC
Triển lãm quốc tế lần 7 về máy, cơ khí chính xác. Ảnh: BTC
Lên top