Triển lãm Electric & Power Vietnam 2016: Thúc đẩy ngành năng lượng điện