Triển khai xã hội hóa công tác đăng kiểm tàu cá

Xã hội hóa đăng kiểm tàu cá phải đảm bảo quản lý Nhà nước. Ảnh:
Xã hội hóa đăng kiểm tàu cá phải đảm bảo quản lý Nhà nước. Ảnh:
Xã hội hóa đăng kiểm tàu cá phải đảm bảo quản lý Nhà nước. Ảnh:
Lên top