Triển khai sớm khu kinh tế- thương mại xuyên biên giới Lao Bảo- Đensavẳn

Đại biểu của 3 địa phương thuộc 3 quốc gia trên EWEC tại hội nghị ngày 1.11. Ảnh: P.V
Đại biểu của 3 địa phương thuộc 3 quốc gia trên EWEC tại hội nghị ngày 1.11. Ảnh: P.V
Đại biểu của 3 địa phương thuộc 3 quốc gia trên EWEC tại hội nghị ngày 1.11. Ảnh: P.V
Lên top