Triển khai hàng loạt lớp tập huấn về Quản lý rừng bền vững

Phát triển rừng bền vững: Lớp tập huấn Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC với Hiệp hội gỗ Bình Định. Ảnh: Lan Anh
Phát triển rừng bền vững: Lớp tập huấn Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC với Hiệp hội gỗ Bình Định. Ảnh: Lan Anh
Phát triển rừng bền vững: Lớp tập huấn Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC với Hiệp hội gỗ Bình Định. Ảnh: Lan Anh
Lên top