Triển khai ba giải pháp để giảm giá thịt lợn

Bộ NNPTNT khẳng định: Số lượng lợn thịt nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tăng trong thời gian tới. Ảnh: Văn Giang
Bộ NNPTNT khẳng định: Số lượng lợn thịt nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tăng trong thời gian tới. Ảnh: Văn Giang
Bộ NNPTNT khẳng định: Số lượng lợn thịt nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tăng trong thời gian tới. Ảnh: Văn Giang
Lên top