Triển khai 2 phương án giao thực phẩm thiết yếu cho người dân TPHCM

Doanh nghiệp chuẩn bị rau xanh, thực phẩm để đóng vào "túi an sinh" cho người tiêu dùng. Ảnh: Tổ Công tác 970.
Doanh nghiệp chuẩn bị rau xanh, thực phẩm để đóng vào "túi an sinh" cho người tiêu dùng. Ảnh: Tổ Công tác 970.
Doanh nghiệp chuẩn bị rau xanh, thực phẩm để đóng vào "túi an sinh" cho người tiêu dùng. Ảnh: Tổ Công tác 970.
Lên top